Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі (ЭКЕАЖ)

Энергияны тұтынуды бақылау, өлшеу санауыштарының көрсеткіштерін жинауды автоматтандыру, шығынды анықтау және оқшаулау – өзінде коммерциялық есеп жүйесін енгізіп, кәсіпорын басшысы көздейтін мақсаттардың ең кішкентай бөлігі ғана (ЭКЕАЖ).

ЭКЕАЖ кешенді жүйесі электр қуатын төлеуге жұмсалатын қаржы шығынын айтарлықтай азайтуға және шоттарды ұсыну процедурасын жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Өндірістік процестерді автоматтандыру – электр энергетикасы, жылу энергетикасы және сумен қамтамасыз ету саласында жүйелі интегратор қызметінің бейіндік бағыты, «Aventis group» ЖШС.
Біз ЭКЕАЖ жүйелерін жобалаумен және енгізумен байланысты жұмыстардың барлық кешенін өткізу жылдамдығына кепілдік береміз.

ЭКЕАЖ жасау және енгізу процедурасын көздейтін негізгі мақсаттар
Электр қуатын есептеген кезде адами факторды алып тастау – ЭКЕАЖ жүйесінің басты және даусыз артықшылығы.
Энергия ресурстарын автоматтандырылған есепті енгізуден басқа артықшылықтары арасында мыналарды атап өтуге болады:


- өлшеу санауыштарының көрсеткіштерін автоматты жинау;
- энергия шығындарын жылдам анықтау және жою мүмкіндігі;
- тұтынушының қуатты қашықтан бақылауы және басқаруы;
- автоматты режимде электр қуатын тұтынғаны үшін шот ұсыну;
- басқа инженерлік жүйелермен интеграциялану мүмкіндігі;
- электр қуатының оңтайлы шығыны мен жұмсалуын оқшаулауға бағытталған жан-жақты анализін жүргізу.
Жалпы алғанда, ЭКЕАЖ желісінің құрылымдық-функционалды сызбасы мынадай:

«Aventis group» ЖШС: ең қысқа мерзім ішінде энергия ресурстарын автоматтандырылған есепке алу жүйесін енгізу.
Материалдық шығасын ұтымды басқару және азайту үшін біз жылу энергиясының коммерциялық есебі жүйелерін оңтайландыру мен енгізуді де жүзеге асырамыз.
ЭКЕАЖ төмендегі мақсаттарға қажет бағдарламалық-техникалық кешен болып саналады:


- жылу энергиясын есептеу құралдарынан алынған ақпаратты жинау және өңдеу (тұтынушылар мен жеткізушілер арасында өзара есептесу үшін);
- энергетикалық кешен объектілерін пайдалану жағдайларын басқару және үздіксіз бақылау;
- жылу энергиясын есептеу тораптарында технологиялық процестерді мониторинг жасау.